Actes del Ple

El Ple Municipal es convoca el primer dilluns cada dos mesos, coincidint amb els mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre amb sessions que es celebren a la Sala de Plens de la Casa de la Vila a les 9 del vespre. Excepcionalement i segons el criteri de l'alcaldia, la sessió que correspon al mes de novembre podrà traslladar-se del primer a l’últim dilluns hàbil d’aquest mes, si això permet que s’aprovin els pressupostos de l’exercici següent en aquesta data. 

En aquest espai es pot consultar i descarregar el contingut complet de les actes de sessions plenàries celebrades des del mes de maig de 2012 i fins a l'actualitat.