Acords Juntes de Govern

La Junta de Govern Local és l’òrgan que sota la presidència de l’alcalde, col·labora de manera col·legiada en la funció de direcció política que a aquest correspon i exerceix funcions executives i administratives. Els membres de la Junta són nombrats per l’alcalde i no podran superar mai un terç del nombre legal de membre del Ple. Les competències d'aquest òrgan es troben regulades, de forma genèrica, a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, concretament en l'article 23. 

A continuació, es poden consultar i descarregar els principals acords que s'han pres als útlims anys per mitjà d'aquest òrgan de govern, així com consultar el treball i les principals competències i activitats que es desenvolupa en aquest espai:

Darrera actualització: 22.01.2019 | 14:54
Darrera actualització: 22.01.2019 | 14:54