Perfil del Contractant

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través del següent enllaç.

Accés a l'espai de difusió de la contractació pública de l'ajuntament

 

Actualment l'Ajuntament de Sant Hipòlit no té cap contracte major, i durant l'any 2016 no hi ha hagut cap mesa de contractació, modificacions de contractes formalitzats, pròrrogues, licitacions suspeses ni resolucions anticipades (Gener de 2017)

 

Darrera actualització: 31.01.2017 | 10:19
Darrera actualització: 31.01.2017 | 10:19