El Ple aprova el pressupost per l’exercici 2018, la plantilla de personal pel 2018 i s’adhereix al manifest SOMESCOLA.CAT

Dimecres, 20 de desembre de 2017

El passat 19 de desembre el Ple Municipal va aprovar el pressupost per a l’any 2018 per import de 4.518.171 euros amb el vot afirmatiu del govern i l'abstenció de l'oposició.

Pel que fa al pressupost corrent l’import de despeses previstes és similar al dels darrers exercicis. No obstant això, tot i el limitat marge de maniobra, condicionat pel retorn de préstecs contractats en la legislatura 2007-11, es preveu poder destinar recursos públics a noves accions.

El present pressupost és realista i auster, de manera que es fa una previsió rigorosa dels ingressos i de les despeses.

Cal destacar que en el pressupost s’inclouen inversions del projecte de Pla de Barris del Mallol per valor de 820.011,62 euros. Aquest projecte iniciat l’any 2010 arriba a la seva fi el mes de desembre de 2018, després d’un esforç inversor molt intens a partir de l’any 2017, tal com es pot observar en el gràfic que s’acompanya.

Vinculat al finançament de les inversions del projecte de Pla de Barris, el 20 de desembre passat es va signar un préstec en el marc del programa de crèdit local de la Diputació de Barcelona. Gràcies al conveni signat entre la Diputació de Barcelona i el Banc de Sabadell, els ajuntaments poden obtenir una línia de préstecs per a inversions a un tipus d'interès subvencionat gairebé en la seva totalitat per la Diputació de Barcelona.

Paral·lelament, s’aprova la plantilla de personal amb una relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories en que s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual. La votació a l’anterior proposta que és aprovada per 7 vots a favor dels 3 membres del Grup de SOM VOLTREGÀ-AM i dels 4 membres del Grup del PDeCat i 2 abstencions dels 2 membres del Grup del PSC-CP.

Moció del Grup municipal SOM VOLTREGÀ-AM i del Grup municipal del PDeCat, de suport i adhesió al manifest SOMESCOLA.CAT per refermar el suport a l’escola catalana i al model de cohesió social que aquesta representa

Somescola.cat té com objectiu coordinar totes aquells persones, entitats i institucions que es comprometen a actuar de manera activa en suport d’una escola catalana en llengua i en continguts, que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen i que ajudi a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure.

Darrera actualització: 26.02.2018 | 17:50