El Ple classifica les ofertes presentades per les constructores per les obres corresponents al projecte “Enderroc, consolidació i rehabilitació de l’edifici del Mallol. Fases 1 i 2”.

Dimarts, 7 de març de 2017

Dins el termini legal es van presentar 4 empreses contructores, Calam Tapias Construccions, SL, Construccions Desmo, SA, Serveis Integrals 360 Plus, SL i UTE Voracys-Molins. La Mesa de Contractació, en el seu dia, va procedir a la qualificació i a l’obertura dels sobres, en un acte públic, i vist que tot s’adequa a la legalitat vigent, i tenint en compte la proposta dels serveis tècnics, sobretot pel que fa a la valoració de millores i valoracions tècniques, s’adjudica a l’empresa Calam Tapias Construccions, SL.

Moció que presenta el Grup Municipal PSC-CP respecte la necessitat d’una reforma que ens converteixi en un Estat federal

Segons manifesta el senyor Vilamala, alcalde de Sant Hipòlit de Voltregà, “l’objectiu d’aquesta Moció només és reivindicar que el Grup Municipal PSC-CP està a favor de l’execució d’un referèndum, una consulta, el que es vulgui dir, el que no estem disposats és a saltar-se la llei i per tant, com que creiem que l’immobilisme i la pulsió recentralitzadora que s’està produint en aquest moment no és ni productiu ni és bo, reclamem doncs això, diàleg, negociació i pacte. I refermar el nostre compromís en que sempre i quant sigui amb aquestes premisses i que no hi hagi salts anticonstitucionals com ara ens ha dit el Comitè de Garanties, doncs el nostre grup municipal sempre hi estarà a favor. I insistint en les tres premisses aquestes, que son el diàleg, la negociació i el pacte”.

Moció que presenta el Grup Municipal SOM Voltregà-AM respecte l’adhesió al Pacte Nacional pel referèndum

El Grup de Convergència dona suport i se senten partícips d’aquesta moció sobre l’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum que presenta el grup de SOM Voltregà, afegit el Grup de Convergència que “és de vital importància seguir fent passos, també des dels Ajuntaments cap al dret de decidir de manera democràtica dels catalans i catalanes pel futur d’un nou país.

Darrera actualització: 23.02.2018 | 12:09