El Ple aprova l’inici de l’expedient per l’adjudicació del bar ubicat a la Llar de Jubilats

Dimecres, 13 de setembre de 2017

És la segona vegada que es presenta el plec de clàusules per l’adjudicació del bar ubicat a la Llar del Jubilat. Per part del PDeCAT, que ha introduït millores al plec de clàusules, com ara que no es cobraran les taxes, pensen que seran beneficioses per no haver de declarar desert el concurs altra vegada. En aquest sentit, la proposta és aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.

Moció del grup municipal PSC-CP i del Grupo Municipal SOM VOLTREGÀ-AM en suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO

Es vol impulsar la candidatura de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la Humanitat de la UNESCO, pel fet que la sardana també ha de tenir el seu lloc com a patrimoni cultural, com altres festes i representacions folklòriques culturals que a nivell de Països Catalans  estan en aquesta llista.

En aquest sentit, el Partit Demòcrata, intervé manifestant que donaran suport a qualsevol proposta que serveixi per promocionar i engrandir la cultura i les tradicions del nostre país.

La votació va ser aprovada per una unanimitat per tots els grups municipals.

Darrera actualització: 26.02.2018 | 15:24