ANUNCI relatiu a la convocatòria d'una plaça de vigilant de nit

Dilluns, 25 de març de 2024

Per decret d'alcaldia de 29 de febrer de 2024 s'ha aprovat pel sistema de concurs, d'una plaça de Vigilant de Nit, vacant a la plantilla de funcionari de Sant Hipòlit de Voltregà (escala d'Administració General, subescala administrativa, subgrup AP).

Les bases estan publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 15 de març de 2024 (CVE 202410047609).

Les instàncies es presentaran en el termini màxim de vint dies naturals, comptats des de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC.

 

Sant Hipòlit de Voltregà, 18 de març de 2024

 

Gerard Sancho Vilalta

Alcalde

Darrera actualització: 25.03.2024 | 08:59