Pla de Barris

Divendres, 24 de juliol de 2015

L’anomenat Pla de Barris és un programa que la Generalitat de Catalunya va crear en l’epoca del primer tripartit i una de las primeres poblacions que s’hi va acollir va ser Manlleu amb el barri de l’Erm. El programa busca la millora de barris, àrees urbanes i nuclis que requereixen una atenció especial. El pla disposa d’un fons economic com a instrument de col·laboració institucional i financer amb els municipis que elaborin projectes d'intervenció integral. Es tracta d'un programa adreçat als barris en què conflueixen i es superposen dèficits d'ordenació, edificació i benestar i que requereixen d'operacions d'intervenció integrals per millorar les condicions de vida dels seus habitants.

Pla de barris a Sant Hipòlit: Rehabilitació integral del Barri del Mallol

El programa de rehabilitació integral del barri del Mallol comprèn, entre d’altres actuacions, la rehabilitació de la planta baixa de l’edifici El Mallol per a ús públic, la urbanització dels carrers del barri, així com de l’espai lliure dels voltants de l’edifici del Mallol, i del carrer de l’Hospital, l’obertura del carrer de Tramuntana i la creació d’una àrea d’aparcament.

A banda de les millores urbanistiques, s’organitzen campanyes de sensibilització de la convivència i per a la igualtat de gènere, programes de foment del treball per a joves, de dinamització laboral, de sostenibilitat ambiental, d’educació sanitària, i tallers d’informàtica per a la gent gran i les dones.

El programa de rehabilitació integral del barri del Mallol de Sant Hipòlit preveu una inversió global de 3,5 milions d’euros, dels quals el Departament de Politica Territorial aportarà el 75%, la resta els haurà d’aportar l’ajuntament.

La urbanització dels carrers del barri del Mallol i la reforma i rehabilitació de la casa del Mallol són algunes de les obres iniciades el 2018 per a la reforma integral del Barri.

El 16 de juliol de 2018 es van iniciar les obres d’urbanització dels carrers Hospital, Sant Martí, Sants Màrtirs i Mallol inclosos dintre del pla integral de millora de barris.  Les obres han realitzat les conduccions provisionals de subministrament d’aigua, s’han realitzat cates i replanteig de les instal·lacions, i han començat les rases del carrer Sant Martí, Sants Màrtirs i Hospital. L’actuació preveu actuar simultàniament en diversos carrers per garantir la seva finalització prevista a finals de desembre de 2018. Aquestes obres no comprenen la urbanització de la plaça de l’edifici del Mallol i del carrer Tramuntana. 

          Carrer Sant Martí de Sant Hipòlit de Voltregà

Des del 20 d’agost de 2018 s’han iniciat les obres de reforma i rehabilitació de l’edifici del Mallol. Aquesta intervenció correspon a les fases 3, 4 i 5 del projecte d’execució que contemplen la finalització de l’edifici perquè pugui entrar en ús i la instal·lació de la caldera de biomassa de l’edifici al pati posterior. Es preveu la finalització a finals de desembre de 2018. 

 

Aquestes intervencions estan subvencionades per la Generalitat de Catalunya.

Darrera actualització: 14.09.2018 | 09:54