Ajudes per al pagament del lloguer. Any 2017

Dijous, 20 d'abril de 2017 a les 14:07

S’obre convocatòria de les ajudes per al pagament del lloguer. Ajudes a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats. Amb la finalitat d’afavorir a les famílies que viuen de lloguer i evitar que es vegin abocades a l’exclusió social per impagaments del lloguer.

Poden accedir a aquestes prestacions les persones següents:

  • Per a renovació de la prestació ja atorgada, s'hi poden acollir les persones que ja en van ser beneficiàries a l'exercici 2016, d'acord amb l'Ordre MAH/402/2009, de 5 d'agost, i les Resolucions TES/1101/2013, de 15 de maig, TES/884/2014 d'11 d'abril, TES/667/2015, de 2 d'abril i GAH/940/2016, de 5 d'abril.

No poden accedir a aquestes renovacions les persones que l’any passat van rebre les Subvencions per al pagament del lloguer segons la resolució Resolució GAH/939/2016, de 5 d'abril.

  • Per a col·lectius especifics poden accedir els següents:

Titulars de contractes de lloguer celebrats a partir de l’1 de novembre de 2016, obtinguts a través de les borses de mediació per al lloguer social, o gestionats per entitats sense ànim de lucre.

Beneficiàries de les prestacions econòmiques d’especial urgència, adreçades a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, regulades a la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener.

Beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer, regulades a la Resolució esmentada a l’apartat anterior.

 

Podeu trobar més informació aquí.

El termini per presentar la sol·licitud és fins el 19 de juny del 2017

Per tramitar dirigir-se al Consell comarcal, àrea d’habitatge.

Darrera actualització: 20.04.2017 | 14:21