Comunicació

Servei de comunicació de l'Ajuntament

Si teniu fotografies o vídeos relacionats amb diferents actes del municipi podeu enviar-nos-ho i ho compartirem a través de les nostres xarxes socials.

Si formeu part d'una entitat del nostre municipi i us interessa publicar informació sobre diferents activitats o actes que porteu a terme, contacteu amb nosaltres i en farem difusió.

Si treballeu en un mitjà de comunicació i esteu interessats en obtenir més informació sobre alguns dels actes programats al nostre municipi o voleu cobrir un esdeveniment,

podeu posar-vos en contacte amb nosaltres:

Susana Garcia Pijoan a l'adreça: garciapssnj@diba.cat

Anna Jiménez Canudas a l’adreça: jimenezca@diba.cat

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà: st.hipolit@diba.cat

o través del número de telèfon de l’ajuntament: 93 850 26 26.

Decàleg de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya

Des de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà es treballa per promoure la informació pública per a la participació ciutadana, seguint les directrius del Decàleg de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya, el qual va ser aprovat en la Junta de Govern Local el passat dia 27 de Gener de 2014.

Podeu consultar el Decàleg aquí.

Imatge corporativa

L’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà té un manual d’imatge corporativa que estableix les normes gràfiques d’identificació visual, és la guia en la qual han de basar-se totes les persones que intervenen en el procés de realització de qualsevol disseny relacionat amb la imatge de la institució.

Aquest manual es pot consultar com a document pdf adjunt en aquest apartat. Cal tenir en compte que la utilització del logotip i del símbol té diverses aplicacions i el seu ús pot variar en funció de les dimensions i del suports (cartells d’obres, cartells publicitaris, banderoles, anuncis, fullets...).

Totes les entitats que rebin subvencions o ajuts econòmics o d'un altre tipus de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà per realitzar una activitat han de fer constar aquesta col·laboració a la seva difusió, així com l'escut de la identitat visual de l'Ajuntament, segons el que consta al manual d'imatge corporativa.

Si alguna entitat, associació o particular pretén utilitzar aquesta imatge amb una finalitat distinta de l'establerta al paràgraf anterior, ha de demanar prèviament l'autorització corresponent.

Si voleu el logotip concret d'alguna àrea o resoldre qualsevol dubte sobre les seves aplicacions, contacteu amb l’Ajuntament (Tel. 93 8502626).

Formulari de contacte

Avís legal

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina. L’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Darrera actualització: 30.11.2017 | 01:18
Darrera actualització: 30.11.2017 | 01:18