ORDENANÇA NÚM. 14: ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals

Darrera actualització: 9.01.2024 | 09:53