AFA Escola Voltregà

L’associació AFA Escola Voltregà assumeix els objectius següents:

  1. Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i mares d’alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot  allò que fa referència a l’educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre.
  2.  Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre.
  3.  Assistir els pares i mares en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.
  4.  Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
  5. Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
  6. Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
  7.  Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
  8.  Promoure i realitzar tota mena d’activitats lúdiques i culturals.
  9. Promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicoesportives.

c/ Balmes, 1 - 08512 Sant Hipòlit de Voltregà - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Ariadna Medrano
Adreça electrònica: info@afavoltrega.org
Lloc web: afavoltrega.org/
Darrera actualització: 28.09.2022 | 12:08