Subvencions a entitats

Aquest tràmit permet accedir a qualsevol de les convocatòries de subvencions de l'Ajuntament destinades a entitats del municipi.

Període de presentació de sol·licituds per a l'exercici 2019 acaba el 5 d'abril de 2019

Cal que tingueu en compte la informació que cal que completeu i ens feu arribar:

1. Informació a completar:

A) En relació a l'entitat:

  • Dades de l'entitat (Annex 1).
  • Dades del representant legal (Annex 1).
  • Declaració de responsabilitats, compliment de les condicions i comunicació de subvencions prèvies i autorització del certificat de vigència de pagaments (Annex 2).

B) En relació al projecte:

  • Memòria del projecte (Annex 3).
  • Pressupostos del projecte (Annex 3).

2. Documentació a adjuntar (a l’apartat “Adjuntar-hi documents”)

  • Fotocòpia DNI representant legal.
  • Poders de representació i/o certificat expedit pel secretari/a de l’entitat que acrediti la representació legal del sol·licitant.
  • Fotocòpia de les escriptures de constitució o els estatuts.
  • Fotocòpia del número d’identificació fiscal de l’entitat peticionària.
  • Acreditació d’inscripció al registre oficial (en cas de fundacions/associacions)

Quan es dóna resposta:

El termini legal és el que determini la convocatòria de subvenció corresponent.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Adreça:

Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)

Darrera actualització: 12.03.2019 | 09:35