Subvencions a entitats

Aquest tràmit permet accedir a qualsevol de les convocatòries de subvencions de l'Ajuntament destinades a entitats del municipi.

El període de presentació de sol·licituds per a l'exercici 2021 finalitzarà el 6 d’abril de 2021.

Cal que tingueu en compte la informació que cal que completeu i ens feu arribar:

  1. Informació a completar:

Formulari de sol·licitud (en pdf)

  1. Documentació a adjuntar (a l’apartat “Adjuntar-hi documents”)

NOMÉS EN CAS SIGUI LA PRIMERA VEGADA QUE SOL·LICITEU SUBVENCIÓ O BÉ QUE S’HAGI MODIFICAT ALGUNA DADA

  • Fotocòpia DNI representant legal.
  • Poders de representació i/o certificat expedit pel secretari/a de l’entitat que acrediti la representació legal del sol·licitant.
  • Fotocòpia de les escriptures de constitució o els estatuts.
  • Fotocòpia del número d’identificació fiscal de l’entitat peticionària.
  • Acreditació d’inscripció al registre oficial (en cas de fundacions/associacions)

Quan es dóna resposta:

El termini legal és el que determini la convocatòria de subvenció corresponent.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Adreça:

Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)

Quan es dóna resposta:

El termini legal és el que determini la convocatòria de subvenció corresponent.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Adreça:

Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)

Darrera actualització: 2.03.2022 | 13:12