Dret d'accés a la informació pública

D'acord amb la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els ens locals tenen l'obligació de facilitar tota la informació a la ciutadania de manera activa

El títol III de la normativa estableix el dret a la informació pública, entès com el reconeixement a la ciutadania (tant a títol individual com de qualsevol persona jurídica legalment constituïda) del dret a sol·licitar i obtenir de qualsevol institució pública tota la informació que no s'hagi pogut trobar al Portal de Transparència. 

Per tal de facilitar l'exercici d'aquest dret s'ha facilitat un tràmit específic a la seu electrònica municipal al que es pot accedir a través del següent enllaç

Consulta també en aquest apartat el resum de les peticions rebudes d'accés a la informació pública i la resposta donada per l'administració. 

Darrera actualització: 18.11.2021 | 10:01
Darrera actualització: 18.11.2021 | 10:01