Pla econòmic financer (PEF) 2019-2020

Una vegada presentada la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2018 es va confirmar el no assoliment de l'objectiu de la regla de la despesa d'acord amb el que s'estableix en la normativa d'estabilitat pressupostària, per la qual cosa els serveis tècnics de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà van procedir a l'elaboració d'un Pla Econòmic i Financer d'acord amb l'article 21.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

Consulta en aquest apartat la memòria del Pla Econòmic Financer 2019-2020 de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà. 

Darrera actualització: 6.05.2019 | 16:19