Pla econòmic financer (PEF) 2017-2018

Una vegada presentada la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2016 es va confirmar el no assoliment de l'objectiu de la regla de la despesa d'acord amb el que s'estableix en la normativa d'estabilitat pressupostària, per la qual cosa els serveis tècnics de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà van procedir a l'elaboració d'un Pla Econòmic i Financer d'acord amb l'article 21.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

No obstant, el Pla Econòmic i Financer (PEF) pels exercicis 2017 i 2018 ha sigut cancel·lat en data 6 de març de 2018, degut a que en la liquidació del pressupost per l'exercici 2017 es compleixen els controls establerts per la normativa d'estabilitat pressupostària i financera. 

Es pot consultar en aquest espai tant l'aprovació del PEF com la seva cancel·lació. 

 

 

Darrera actualització: 6.05.2019 | 16:20