Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica

El municipi de Sant Hipòlit de Voltregà està compromès amb la lluita contra el canvi climàtic i en l’endegament definitiu per poder afrontar la transició energètica, suposant un dels reptes actuals més importants que qualsevol societat ha d’afrontar i que exigirà una transformació profunda dels actuals models energètics i un compromís ferm i sòlid per part de la ciutadania.

L’energia solar fotovoltaica és, sens dubte, una de les principals tecnologies que contribuirà significativament al desenvolupament d’aquest nou model, en termes d’incrementar l’eficiència energètica i facilitar la integració d’energies renovables en el sistema elèctric, de reduir les emissions contaminants, de reduir l’alta dependència energètica.

La Llei 16/2017, d’11 d’agost, de canvi climàtic reconeix a l’article 3.2 que els ens locals són corresponsables en l’assoliment de les finalitats identificades i, paral·lelament, afirma l’article 19 la necessitat d’adoptar mesures de caràcter normatiu que afavoreixin l’autoconsum energètic a partir d’energies renovables.

Aquesta Ordenança estableix una regulació municipal que incentiva la implantació de les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica en l’àmbit municipal i permet el desenvolupament de la generació elèctrica distribuïda en tot el territori, tot transformant a la vegada el model econòmic relacionat amb la generació elèctrica cap a un de més sostenible i ecològic. I això oferint claredat en els requisits necessaris per la tramitació de les llicències urbanístiques a tal efecte i, simultàniament, preveient bonificacions en l’àmbit impositiu municipal, concretament en l’Impost sobre Béns Immobles i en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

Darrera actualització: 1.04.2021 | 13:05