Servei d'Arxiu Municipal

El Servei d’Arxiu Municipal (SAM) de Sant Hipòlit de Voltregà, amb el suport de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, és el servei que s'encarrega de la gestió, el tractament, l'organització, la conservació i la difusió de tota la documentació que genera l'Ajuntament en l'exercici de les seves funcions i competències. El SAM també s'ocupa de la documentació de les persones físiques o jurídiques que han fet donacions o cessions dels seus fons, per tal de posar-la a l'abast de la població.

Serveis
Els serveis que ofereix són:
• Consulta de fons
• Reprografia
• Assessorament a arxius d'entitats i associacions
• Suport a la investigació
• Visites per a escoles

Funcions del Servei d’Arxiu Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà
a/ Correspon al SAM l'administració del Sistema de Gestió Documental (SGD), promoure’n la implantació per part de l’Ajuntament, així com la seva actualització i millora, amb el suport dels nivells a qui l’organigrama de la corporació atribueixi facultats organitzatives i tècniques.
b/ Garantir l’accés a la informació per part dels particulars en relació als documents que estiguin sota la seva responsabilitat directe, tot respectant el dret a la intimitat i altres drets protegits per l’ordenament.
c/ La salvaguarda del patrimoni documental del municipi.
d/ L’aplicació de criteris d’avaluació i tria de la documentació.
e/ La participació en l’adequació permanent de la Corporació a la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
f/ L’assessorament a la Corporació en tots els aspectes relatius al tractament de la informació i els documents.
g/ El tractament arxivístic dels documents.
h/ La gestió de l’equipament i instal·lacions de l’Arxiu Municipal

Horaris de consulta
Horaris de consulta: a concretar.
Consultes i informació: 93 850 26 26 o st.hipolit@diba.cat

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona major de 16 anys.

Adreça:

A les oficines municipals

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà

Plaça de la Vila 1 - 08512 Sant Hipòlit de Voltregà - Barcelona
Telèfon: 93 850 26 26
Adreça electrònica: st.hipolit@diba.cat
Lloc web: www.santhipolitdevoltrega.cat/
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 10.03.2021 | 12:43