Comunicació

Servei de comunicació de l'Ajuntament


Si teniu fotografies o vídeos relacionats amb diferents actes del municipi podeu enviar-nos-ho i ho compartirem a través de les nostres xarxes socials.

Si formeu part d'una entitat del nostre municipi i us interessa publicar informació sobre diferents activitats o actes que porteu a terme, contacteu amb nosaltres i en farem difusió.

Si treballeu en un mitjà de comunicació i esteu interessats en obtenir més informació sobre alguns dels actes programats al nostre municipi o voleu cobrir un esdeveniment,

podeu posar-vos en contacte amb nosaltres:

o través del número de telèfon de l’ajuntament: 93 850 26 26.

Imatge corporativa | logotip


L’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà té un manual d’imatge corporativa que estableix les normes gràfiques d’identificació visual, és la guia en la qual han de basar-se totes les persones que intervenen en el procés de realització de qualsevol disseny relacionat amb la imatge de la institució.

Aquest manual es pot consultar com a document pdf adjunt en aquest apartat. Cal tenir en compte que la utilització del logotip i del símbol té diverses aplicacions i el seu ús pot variar en funció de les dimensions i del suports (cartells d’obres, cartells publicitaris, banderoles, anuncis, fullets...).

Totes les entitats que rebin subvencions o ajuts econòmics o d'un altre tipus de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà per realitzar una activitat han de fer constar aquesta col·laboració a la seva difusió, així com l'escut de la identitat visual de l'Ajuntament, segons el que consta al manual d'imatge corporativa.

Si alguna entitat, associació o particular pretén utilitzar aquesta imatge amb una finalitat distinta de l'establerta al paràgraf anterior, ha de demanar prèviament l'autorització corresponent.

Si voleu el logotip concret d'alguna àrea o resoldre qualsevol dubte sobre les seves aplicacions, contacteu amb l’Ajuntament (Tel. 93 8502626).

Decàleg de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya


El Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública és un document elaborat l'any 2003 per la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB en el marc del Postgrau sobre Producció i Gestió de la Comunicació Local.

Aquest decàleg recull els principis bàsics sobre comunicació que les entitats locals han de respectar per tal de donar la informació més amplia possible sobre la seva activitat, tenint en compte la veracitat, pluralitat i transparència de la informació, al mateix temps que fomenten el debat públic i promouen l'activitat de la societat civil i l'associacionisme.

Des de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà es treballa per promoure la informació pública per a la participació ciutadana, seguint les directrius del Decàleg de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya, el qual va ser aprovat en la Junta de Govern Local el passat dia 27 de Gener de 2014.

Podeu consultar el Decàleg aquí.

 

Darrera actualització: 27.07.2023 | 10:13
Darrera actualització: 27.07.2023 | 10:13