Consulta de documentació a l'Arxiu Municipal

Aquest tràmit permet consultar la documentació (no sotmesa a restricció d'accés) que es troba a l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament: documentació administrativa, butlletins oficials, bases de dades de legislació i jurisprudència, revistes, cartells, fullets, plànols i altres documents.

Requisits a complir: No cal complir cap requisit específic.

Més informació:

Normativa general: Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. . Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Normativa Local: Reglament del Servei d’Arxiu municipal.

Efectes del silenci administratiu: Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu: Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Quan es dóna resposta:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona major de 16 anys.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A les oficines municipals

  • Telefònicament

    Tel: 938502626 Només consulta d'informació relativa al tràmit ()

Arxiu Municipal

Plaça de la Vila,1 - 08512 Sant Hipòlit de Voltregà - Barcelona
Telèfon:93 850 26 26
Adreça electrònica: st.hipolit@diba.cat
Lloc web: www.santhipolitdevoltrega.cat/
Horari:  
De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00h
Darrera actualització: 11.06.2015 | 12:14