Resum d'acords adoptats en sessió plenária ordinària de 13 de setembre de 2021

Divendres, 17 de setembre de 2021

Principals resolucions aprovades al Ple ordinari, celebrat el dilluns dia 13 de setembre de 2021

RESOLUCIONS DE GOVERN:

S’aprova per unanimitat dels 11 membres del Ple:

  • Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local d’aprovació de les festes locals per l’exercici 2022
  • Moció que presenten els grups municipals JUNTS PER SANT HIPÒLIT, SOM VOLTREGÀ – ACORD MUNICIPAL i CUP VOLTREGANÈS – ALTERNATIVA MUNICIPALISTA per a millorar l’atenció en salut mental juvenil.

S’aprova amb 7 vots a favor dels grups municipals de Junts per Sant Hipòlit, Som Voltregà – AM i CUP Voltreganès – AM i 4 abstencions del grup municipal Sumem per Sant Hipòlit de Voltregà – CP:

  • Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 11/2021, de suplement de crèdits

Presa de possessió del Sr. Moisès Aguilar Cabanas com a regidor del Consistori

Es dona comte dels següents assumptes:

  • Decret d’alcaldia de nomenament de la primera tinenta d’alcaldia
  • Donar compte del decret d’alcaldia de designació de la Sra. Crous com a membre de la Junta de Govern Local
  • Donar compte del decret d’alcaldia d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 10/2021.
  • Donar compte dels decrets de l’alcaldia des de la última sessió plenària ordinària. Del decret número 256 al 314/2021 de data 30/07/2021
  • Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local des de la última sessió plenària ordinària. De la sessió 24 a la 30/2021 de data 26/08/2021
  • Donar compte dels decrets de contractació de personal des de la celebració de l’última sessió plenària ordinària
  • Donar compte de l’estat d’execució del pressupost municipal en data 31/08/2021

Podeu consultar l’acta íntegra del Ple ORDINARI de 13 de SETEMBRE de 2021 a l’apartat “Actes del ple” que trobareu al web de l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà

 

Darrera actualització: 8.11.2021 | 16:05