Resum d'acords adoptats en sessió plenária ordinària de 13 de setembre de 2021

Divendres, 17 de setembre de 2021 a les 00:00

Principals resolucions aprovades al Ple ordinari, celebrat el dilluns dia 13 de setembre de 2021

RESOLUCIONS DE GOVERN:

S’aprova per unanimitat dels 11 membres del Ple:

  • Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local d’aprovació de les festes locals per l’exercici 2022
  • Moció que presenten els grups municipals JUNTS PER SANT HIPÒLIT, SOM VOLTREGÀ – ACORD MUNICIPAL i CUP VOLTREGANÈS – ALTERNATIVA MUNICIPALISTA per a millorar l’atenció en salut mental juvenil.

S’aprova amb 7 vots a favor dels grups municipals de Junts per Sant Hipòlit, Som Voltregà – AM i CUP Voltreganès – AM i 4 abstencions del grup municipal Sumem per Sant Hipòlit de Voltregà – CP:

  • Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 11/2021, de suplement de crèdits

Presa de possessió del Sr. Moisès Aguilar Cabanas com a regidor del Consistori

Es dona comte dels següents assumptes:

  • Decret d’alcaldia de nomenament de la primera tinenta d’alcaldia
  • Donar compte del decret d’alcaldia de designació de la Sra. Crous com a membre de la Junta de Govern Local
  • Donar compte del decret d’alcaldia d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 10/2021.
  • Donar compte dels decrets de l’alcaldia des de la última sessió plenària ordinària. Del decret número 256 al 314/2021 de data 30/07/2021
  • Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local des de la última sessió plenària ordinària. De la sessió 24 a la 30/2021 de data 26/08/2021
  • Donar compte dels decrets de contractació de personal des de la celebració de l’última sessió plenària ordinària
  • Donar compte de l’estat d’execució del pressupost municipal en data 31/08/2021

Podeu consultar l’acta íntegra del Ple ORDINARI de 13 de SETEMBRE de 2021 a l’apartat “Actes del ple” que trobareu al web de l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà

 

Darrera actualització: 08.11.2021 | 16:05