Resum d'acords adoptats en sessió plenària ordinària d'1 de març de 2021

Dijous, 4 de març de 2021

Principals resolucions aprovades al Ple ordinari, celebrat el dilluns dia 1 de març de 2021

RESOLUCIONS DE GOVERN:

S’aprova per unanimitat dels 11 membres del Ple:

 • Aplicació dels increments retributius al personal municipal per l’exercici 2021
 • Aprovació del codi de conducta dels regidors i regidores de l’ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
 • Aprovació del finançament d’actuacions en l’abastament d’aigua d’Osona – Lluçanès
 • Rectificació de l’inventari de béns i drets de l’Ajuntament a 31 de desembre de 2020

S’aprova amb 7 vots a favor dels grups municipals de Junts per Sant Hipòlit, Som Voltregà – AM i CUP Voltreganès – AM i 4 abstencions del grup municipal Sumem per Sant Hipòlit de Voltregà – CP:

 • Aprovació de l’expedient 3/2021, de suplements de crèdits i crèdits extraordinaris
 • Moció en defensa de la unitat de la llengua catalana
 • Moció en suport a Pablo Hasél

S’aprova amb 7 vots a favor dels grups municipals de Junts per Sant Hipòlit, Som Voltregà – AM i CUP Voltreganès – AM, 2 abstencions del grup municipal Sumem per Sant Hipòlit de Voltregà – CP i 2 vots en contra del grup municipal Sumem per Sant Hipòlit de Voltregà – CP:

 • Moció en suport a Pablo Hasél

Es dona comte dels següents assumptes:

 • Donar compte del decret d’alcaldia de modificació de crèdits núm. 21/2020
 • Donar compte del decret d’alcaldia de liquidació del pressupost de l’exercici 2020
 • Donar compte del decret d’alcaldia de modificació de crèdits núm. 1/2021
 • Donar compte del decret d’alcaldia de modificació de crèdits núm. 2/2021
 • Donar compte dels decrets de l’alcaldia des de la última sessió plenària ordinària. Del decret número 1 al 84/2021 de data 16/02/2021
 • Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local des de la última sessió plenària ordinària. De la sessió 1 a la 7/2021 de data 18/02/2021
 • Donar compte dels decrets de contractació de personal des de la celebració de l’última sessió plenària ordinària
 • Donar compte de l’estat d’execució del pressupost municipal

Podeu consultar l’acta íntegra del Ple ORDINARI de 1 de MARÇ de 2021 a l’apartat “Actes del ple” que trobareu al web de l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà

 

Darrera actualització: 14.10.2021 | 12:53