Projecte Clau de Pas

Dijous, 19 de setembre de 2019 a les 00:00

Des del Consell Comarcal i Creacció ens informen sobre el projecte Clau de Pas, per joves que els pugui interessar participar-hi.

Aquest projecte ha estat ideat des del mateix Consell i Creacció i pretén treballar en base a dos fets que s’estan donant en l'àmbit socioeconòmic a Osona: Un és l’alt nivell d’abandonament escolar que hi ha en estudis  post obligatoris no universitaris, especialment en els CFGM i l’altre és la demanda de treball amb formacions mitjanes, que hi ha dins el sector del metall mecànic, i per tant, l’alt nivell de inserció que tenen els CFGM relacionats, com podrien ser Mecanització, Instal·lacions elèctriques o Electromecànica.

Per donar sortida a aquesta situació es planteja el projecte Clau de Pas, en el qual durant un any, s’ofereix a joves de 18 anys o més amb la titulació d’ESO/prova d’accés a CFGM/PFI amb nota de 8 o superior, que actualment no estiguin estudiant. Aquesta formació que contempla tant l’orientació acadèmica i laboral, com la formació tècnica-específica en el camp del metall mecànic.

Aquest projecte consta d’un curs que s’inicia el 4 d’octubre i finalitza el 29 de maig, amb sessions diàries de 8h a 13h, que es distribueixen en 3 mòduls. Si s’acaba el curs amb èxit, els alumnes ja tindran dues Unitats Formatives convalidades dels CFGM de Mecanització o de manteniment Electromecànic.

Al final del correu us adjuntem el volant per fer difusió i un esquema/resum de l’estructura del curs.

Seguidament es fa una explicació detallada de com s’estructura el curs, per més informació o inscripcions, us podeu posar en contacte amb nosaltres a: mlopezg@ccosona.cat/650910919

En el mòdul I es treballaran les competències transversals, la millora del grau de consecució d’aquestes, la millora de la motivació, l’autoconcepte i l’autoestima activant el potencial del jove. Això es farà amb una intervenció al màxim de pràctica possible amb una metodologia on el treball conjunt dins el grup i el coneixement d’experiències reals tindrà un pes molt important. Aquest mòdul s’impartirà des de l’inici del curs fins a 28 de febrer a l’aula de formació de Creacció, compaginant-lo amb el mòdul II que s’impartirà a l’Institut de Vic.

En el mòdul II es realitzarà des de l’inici del curs, fins el 30 de gener, S’hi treballaran les competències tècniques del sector del metall mecànic, amb la descoberta de diferents disciplines industrials dins del sector industrial del metall-mecànic i la mecatrònica i millorant l’orientació dels joves en el seu itinerari professionalitzador. Es rebrà formació en Interpretació gràfica, processos de soldadura, electricitat i electrònica, pneumàtica i hidràulica i Màquina-Eina. Aquest mòdul combinarà tant l’acció formativa i pràctica com visites/tastets en empreses del sector. Aquesta formació del mòdul II, en cas de ser superada, podrà esdevenir convalidada per les corresponents unitats formatives si el jove es matricula posteriorment al Cicle Formatiu de Grau Mig de Mecanització o de Manteniment Electromecànic.

El mòdul III s’impartirà des del 2 de març fins al 25 de maig. On es podran formar i titular en soldadura, que és el perfil més demanat en el sector metall-mecànic. En aquest mateix mòdul es preveu que es pugui realitzar un període de pràctiques en empresa.

A més d’aquests tres grans blocs, també es realitzaran accions complementaries:

Mòdul transversal de projecte tècnic mecatrònic on s’integraran i s’aplicaran en un projecte real tots aquells coneixements que s’han adquirit en les classes teòrico-pràctiques del mòdul I i II. Així es treballarà la gestió de projectes, gestió del temps i gestió dels recursos.

Activitats socials on es podran conèixer i posar en pràctica accions de voluntariat i treball amb/per la comunitat.

Mentoria ja que durant tot el projecte, cada alumne tindrà un seguiment personalitzat de la seva evolució en el programa. Es realitzarà una tutoria individual amb cada alumne tots els dimecres del curs, però el seguiment serà diari. L’objectiu d’aquesta mentoria és treballar un vincle positiu amb la persona que els tutoritzi, de forma que es pugui fer un seguiment que vagi més enllà de la seva evolució dins el curs i es pugui tenir en compte el seu context personal en cada moment.

Al final del curs, i si s’ha seguit una el programa d’una manera òptima, s’estarà en disposició d’entrar a un CFGM amb un alt nivell d’inserció, on es realitza formació dual, de tal forma que la inserció laboral ja s’haurà assolit abans de finalitzar aquests estudis.

Darrera actualització: 19.09.2019 | 08:45