Comunicat del Secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania sobre l'afectació de l'estat d'alarma en els informes d'estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya

Dimarts, 24 de març de 2020 a les 00:00

La Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania ens fa arribar un Comunicat sobre l'afectació de l'estat d'alarma en els informes d'estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya. Podeu consultar-lo al contingut documental de la notícia.

La comunicació detalla la casuística actual dels tràmits d'alta, instrucció, resolució i notificació dels informes d'estrangeria en garantia del principi de seguretat jurídica i en salvaguarda dels drets i interessos de les persones interessades. S'informa també que s’està treballant per implementar la tramitació electrònica en tot el procediment, a fi i efecte que el servei pugui recuperar la seva operativitat en tots els casos indicat.

A la part dreta de la notícia s'adjunta un Comunicat del Secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, sobre l'afectació de l'estat d'alarma en els informes d'estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya.

Darrera actualització: 24.03.2020 | 13:48