Urbanisme

Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)


És vigent el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) aprovat definitivament i amb executivitat des de la seva publicació al DOGC en data 24.12.2020.

Es pot consultar la documentació del POUM al Registre de planejament urbanístic de Catalunya (RPUC).

Darrera actualització: 21.03.2024 | 11:28
Darrera actualització: 21.03.2024 | 11:28