Informació sobre l'execució del pressupost

Teniu a disposició la informació sobre l'execució del pressupost municipal, amb caràcter trimestral, tant dels ingressos com de les despeses

Darrera actualització: 6.10.2021 | 13:20

Documents

Estat d'execució del pressupost 2021 - a 30 de setembre de 2021
16.85KB
Estat d'execució del pressupost 2021 - a 30 de juny de 2021
16.42KB
Estat d'execució del pressupost 2021 - a 31 de març de 2021
16.79KB
Estat d'execució del pressupost 2020 - a 30 de setembre
12.62KB
Estat d'execució del pressupost 2020 - a 30 de juny 2020
12.35KB
Estat d'execució del pressupost 2020 - a 31 de març 2020
12.33KB
Estat d'execució del pressupost 2019 - a 30 de setembre 2019
16.86KB
Estat d'execució del pressupost 2019 - a 30 de juny de 2019
17.01KB
Estat d'execució pressupost 2019 - ingressos a 31 de març
34.84KB
Estat d'execució pressupost 2019 - despeses a 31 de març
107.94KB
Estat d'execució pressupost 2018 - ingressos a 30 de setembre
37.57KB
Estat d'execució pressupost 2018 - despeses a 30 de setembre
128.41KB
Estat d'execució pressupost 2018 - ingressos a 30 de juny
31.7KB
Estat d'execució pressupost 2018 - despeses a 30 de juny
117.83KB
Estat d'execució pressupost 2018 - ingressos a 31 de març
30.35KB
Estat d'execució pressupost 2018 - despeses a 31 de març
107.71KB
Estat d'execució pressupost 2017 - Ingressos a 30 de juny
32.89KB
Estat d'execució pressupost 2017 - Ingressos a 30 de setembre
33.37KB
Estat d'execució pressupost 2017 - Despeses a 30 de juny
117.57KB
Estat d'execució pressupost 2017 - Despeses a 30 de setembre
123.7KB
Estat d'execució pressupost 2017 - Ingressos a 31 de març
206.33KB
Estat d'execució del pressupost 2017 - Despeses a 31 de març
935.46KB