Convocatòria d'una plaça d'auxiliar administratiu/iva

FASE TANCADA

ANUNCI relatiu a la convocatòria d'una plaça d'auxiliar administratiu/iva.

 

Per decret d'aquesta alcaldia de data 22 de setembre de 2022 s'ha disposat aprovar les bases i la convocatòria del procés per la contractació d'un/a auxiliar administratiu/va com a personal funcionari de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà.

Les bases estan publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 de gener de 2023 (CVE 202210196661).

Les instàncies es presentaran en el termini màxim de vint dies naturals, comptats des de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC.

Darrera actualització: 18.09.2023 | 09:25