Resum d'acords adoptats en sessió plenària extraordinaria de 4 de juliol de 2019

Dijous, 4 de juliol de 2019 a les 00:00

Principals resolucions aprovades al Ple extraordinari, celebrat el dijous dia 4 de juliol de 2019

RESOLUCIONS DE GOVERN:

S’aproven per unanimitat:

 • Aprovació de les festes locals per a l’exercici 2020
 • Aprovació del Compte General de l’exercici 2018
 • Renovació de la xifra de població que consta en el Padró d’Habitants

S’aprova amb l’abstenció dels 4 membres del grup municipal del PSC-CP:

 • Determinació de la periodicitat de les sessions del Ple Municipal
 • Creació de la Junta de Govern Local
 • Constitució de la comissió de coordinació de govern
 • Constitució de la Comissió de gestió i millora de l’administració
 • Constitució de la Comissió Especial de Comptes
 • Nomenament dels representants de l’Ajuntament als òrgans col·legiats i de representació
 • Determinació de les indemnitzacions d’assistència a la Comissió de Coordinació del Govern
 • Determinació de les condicions d’ús dels locals municipals per part dels grups municipals

Es dona compte de:

 • Constitució dels grups municipals
 • Nomenament tinents d’alcaldia
 • Designació membres Junta de Govern Local i delegació de competències
 • Organització d’àrees de govern i delegació de competències als regidors
 • Aprovació expedient de modificació de crèdits 4/2019
 • Aprovació expedient de modificació de crèdits 5/2019
 • Aprovació expedient de modificació de crèdits 6/2019
 • Aprovació expedient de modificació de crèdits 7/2019

Podeu consultar l’acta íntegra del Ple EXTRAORDINARI de 4 de juliol de 2019 a l’apartat “Actes del ple” que trobareu al web de l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà

Darrera actualització: 25.09.2019 | 17:57