La rehabilitació de l'edifici del Mallol ja és una realitat

Dimecres, 3 de maig de 2017 a les 14:17

El dijous 27 d'abril, es va dur a terme la sessió de presentació de l'inici de les obres de consolidació i rehabilitació de l'edifici del Mallol de Sant Hipòlit de Voltregà.

L'edifici del Mallol, és un edifici amb valor patrimonial adquirit per l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà amb un avançat estat de deteriorament, motiu pel qual, es van sol·licitar diverses subvencions per procedir a la seva consolidació i rehabilitació.

L'any 2010, es va incloure en un Projecte integral d'intervenció del barri al qual dóna nom, i va obtenir el finançament que necessitava. El projecte de rehabilitació estructural de l'edifici i adequació per a l'ús d'equipament, forma part de les diverses intervencions a realitzar dintre d'aquest programa subvencionat per la Generalitat de Catalunya, que va ser premiat amb la subvenció de 3,5 milions d'euros.

Un projecte que consta de cinc fases. La primera recollirà les accions d'excavacions, fonaments, enderrocs, estructura vertical i la coberta. La segona fase, se centrarà en l'estructura horitzontal de l'edifici. La tercera rehabilitarà les façanes, la gelosia sud i les fusteries exteriors. La quarta fase, estarà dedicada als tancaments i divisòries, paviments i revestiments. Finalment, la darrera és l'ubicació d'una caldera de biomassa per escalfament de l'espai fent ús d'energies renovables.

La reforma de l'edifici del Mallol, forma part d'un pla de Barris que és una excel·lent oportunitat per tots els ciutadans de Sant Hipòlit de Voltregà, a fi de dinamitzar el barri, omplir-lo de noves activitats, atraure activitats econòmiques, actuacions adreçades a la gent gran i a les dones, i que permetin millorar l'ambient social del barri, incentivar la creació de nous espais de convivència i la creació d'espais lliures a l'interior del barri.

La rehabilitació d'aquest edifici serà per al seu ús públic, i s'unirà a les reformes i urbanització dels carrers del barri, així com, a crear un espai lliure al voltant del Mallol, i l'obertura del carrer Tramuntana, amb la creació d'una àrea d'aparcament.

Darrera actualització: 09.02.2018 | 10:44