Ajut extraordinari a les famílies per fer econòmicament més accessibles les activitats del lleure educatiu a Catalunya

Dimecres, 15 de juliol de 2020 a les 00:00

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la tramitació i la concessió de l'ajut que preveu l'article 11 del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, amb l'objectiu de promoure el lleure educatiu a Catalunya i oferir un suport a les famílies que inscriguin els seus fills i filles en les activitats d'educació en el lleure que regula el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

Pot ser beneficiària d'aquest ajut econòmic extraordinari la persona de la unitat familiar que formuli la sol·licitud i que compleixi els requisits que trobareu a: http://m.gencat.cat/mobi_dogc/AppJava/pages/Content.htm?numDOGC=8176&versionId=1804629&dateDOGC=14.7.2020&contentId=877863&devicePixelRatio=2&viewportWidth=360&viewportHeight=360&activeGPS=true#_

Els infants, adolescents i joves de 3 a 17 anys que convisquin en la unitat familiar per als quals se sol·licita l'ajut són les persones beneficiàries no sol·licitants.

Darrera actualització: 15.07.2020 | 08:23