ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17: Servei d'inspecció i control sanitari dels establiments destinats a la producció, emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus derivats

Darrera actualització: 16.01.2018 | 11:30