ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència

Darrera actualització: 16.01.2018 | 11:28