[2019] ORDENANÇA NÚM. 14: ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals

Darrera actualització: 18.12.2019 | 10:05