Selecció d'una persona jove en pràctiques, subvencionada pel servei d'ocupació de Catalunya

CRITERIS REGULADORS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PERSONA JOVE EN PRÀCTIQUES, SUBVENCIONADA PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (NÚM. DE REFERÈNCIA: SOC048/21/000713), AMB UNA DURADA DE 6 MESOS I AL 100% DE LA JORNADA.

1.- OBJECTE:

Són objecte d’aquestes bases la selecció d’una persona jove en pràctiques, subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC048/21/000713), dins del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC – JENP) amb una durada de 6 mesos al 100% de la jornada.

 

> Consulta el tauler d'anuncis

Darrera actualització: 01.09.2021 | 09:12