Convocatòries de personal en curs

 • Selecció d'un/a administratiu/va de suport a les àrees de Joventut, Esports i Participació Ciutadana

  És objecte d’aquesta convocatòria la selecció per contractar una persona, amb caràcter laboral temporal i per un període d’un any, mitjançant concurs-oposició, d’un/a administratiu/va de suport a les àrees de Joventut, Esports i Participació Ciutadana.

  El lloc de treball ofert és el següent:

  • Lloc de treball: Administratiu/va de suport a les àrees de Joventut, Esports i Participació Ciutadana.
  • Nombre de contractes: 1
  • Jornada: 37,5 hores/setmana.