Retribució càrrecs electes

Retribucions vigents 2015-2019

Per assistència al Ple Municipal: 120€ per sessió

Per assistència a les Juntes de Govern Local: 120€ per sessió

Per assistència a les Comissions Informatives: 50€ per sessió

No hi ha regidors alliberats ni retribució per desenvolupar el càrrec de regidor/a ni alcalde.

Assignacions als grups municipals: 10€ mensuals per cada regidor electe i 30€ mensuals per cada grup municipal.

A continuació s'adjunta el certificat de l'acord que determina les indemnitzacions dels membres de la Corporació i les assignacions dels grups municipals.

Darrera actualització: 10.03.2016 | 10:15
Darrera actualització: 10.03.2016 | 10:15