Representació municipal a òrgans col·legiats

Representació municipal a òrgans col·legiats

En acord plenari, es nombren els representants de la Corporació municipal als òrgans col·legiats i de representació. 

En aquest sentit, estan nomenades per l'alcalde les següents persones: `

 

Òrgan col·legiat i representant: 

Àgència Local de l'Energia d'Osona - Sr. Josep Maria Raurell Pradell

Agrupació de Defensa Forestal - Sr. Josep Maria Raurell Pradell

Associació de Municipis per la Independència - Sr. Hipòlit Serra Rodríguez

AMPA del CEIP Abat Oliba - Sra. Marta Colom Serra

Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat - Sr. Josep Maria Raurell Pradell

Associació Xarxa C-17 - Sr. Hipòlit Serra Rodríguez

Comissió de seguiment del conveni d’encarrèc de gestió de prestació de serveis de salut pública - Sr. Josep Maria Raurell Pradell

Comissió de seguiment del POUM - Sr. Hipòlit Serra Rodríguez; Sra. Irene Suñé Casas; i representant del grup municipal PSC-CP

Comunitat de Municipis del Voltreganès - Sr. Hipòlit Serra Rodríguez i Sra. Irene Suñé Casas

Consell de Participació de la Residència de gent gran “Fundació Gallifa” - Sra. Irene Suñé Casas

Consell de Salut Escolar - Sr. Josep Maria Raurell Pradell

Consell Escolar del Centre d’Educació Infantil i Primària “Abat Oliba” - Sra. Marta Colom Serra

Consell Escolar Institut Estudis Secundaris del Voltreganès - Sra. Marta Colom Serra

Consell Escolar Municipal - Sra. Marta Colom Serra

Consell Esportiu d’Osona - Sr. Salvador Pujol González

Consorci Localret - Sr. Rooger Codina Rifà

Conveni de seguiment tècnica per fer el seguiment del Conveni per a la recollida i acollida d’animals de companyia abandonats o perduts - Sr. Josep Maria Raurell Pradell

Patronat de la Fundació Privada Club Patí Voltregà - Sr. Hipòlit Serra Rodríguez

Patronat del Teatre de Sant Hipòlit de Voltregà - Sr. Sergi Cirera Burgaya i Sra. Marta Colom Serra 

Comissió de Garanties d’Admissió - Sra. Marta Colom Serra 

Consell Assessor en matèria de drogodependències (Consell Comarcal) - Sra. Marta Colom Serra

Consell Assessor en matèria de Joventut (Consell Comarcal) - Sr. Sergi Cirera Burgaya

Comissió de seguiment del Pla de Barris - Sr. Hipòlit Serra Rodríguez; Sra. Irene Suñé Casas; i un representant del grup municipal PSC-CP

Organització especial Osona Turisme - Sr. Roger Codina Rifà

Comissió de Delimitació del terme municipal - Sr. Hipòlit Serra Rodríguez; Sra. Irene Suñé Casas; i un representant del grup municipal PSC-CP

 

Darrera actualització: 12.12.2017 | 12:55
Darrera actualització: 12.12.2017 | 12:55