Comissió Especial de Comptes

La seva composició és la següent:

President: Alcalde
Vocals:
- 2 regidors del grup municipal PSC-CP
- 2 regidor del grup municipal PDeCAT
- 1 regidor grup municipal de SV-AM

Secretària: La Secretària de la Corporació.

Competències:

Informar del Compte General de l'ajuntament d'acord amb el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

Calendari:

La Comissió Especial de Comptes es reuneix un cop l'any, abans de l'1 de juny.

Plaça de la Vila 1 - 08512 Sant Hipòlit de Voltregà - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938502626
Correu electrònic: st.hipolit@diba.cat
Lloc web: www.santhipolitdevoltrega.cat
Darrera actualització: 12.12.2017 | 12:13