Comissió Especial de Comptes

La seva composició és la següent:

President: Alcalde
Vocals:
- 1 regidora/a del grup municipal de JUNTS PER SANT HIPÒLIT (JxCAT-JUNTS)
- 2 regidors/es del grup municipal SUMEM PER SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ - CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP)
- 1 regidor/a grup municipal de SOM VOLTREGÀ - ACORD MUNICIPAL (SV-AM)
- 1 regidor/a del grup municipal CUP VOLTREGANÈS - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP AMUNT)

Secretària: La Secretària de la Corporació.

Competències:

Informar del Compte General de l'ajuntament d'acord amb el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

Calendari:

La Comissió Especial de Comptes es reuneix un cop l'any, abans de l'1 de juny.

Plaça de la Vila 1 - 08512 Sant Hipòlit de Voltregà - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938502626
Correu electrònic: st.hipolit@diba.cat
Lloc web: www.santhipolitdevoltrega.cat
Darrera actualització: 23.12.2019 | 11:12