Comissió de coordinació del govern

Descripció i funcions de la comissió: 

Aquesta comissió tindrà caràcter complementari a l'organització municipal, segons es desprèn de l'article 48.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya, i tindrà les següents funcions: 

- Deliberar, amb caràcter previ, la proposta de futures realitzacions o inici d'actuacions 

- Coordinar el funcionament i fer el seguiment de les diferents activitats, serveis i obres municipals 

- Assessorar als membres del govern en la gestió de les respectives responsabilitats 

Periodicitat:

Aquesta comissió es reunirà amb una periodicitat ordinària setmanal, sense necessitat de convocatòria prèvia, els dijous a les 19.15 hores i no s'aixecarà acta de la mateixa

Composició: 

La Comissió de Coordinació de Govern està formada per: 

- Gerard Sancho Vilalta, com a alcalde

- Laura Ojeda Padullers, com a regidora de l'equip de govern 

- Marina Crous Fontserè, com a regidora de l'equip de govern

- Marta Boixeda Pujols, com a regidora de l'equip de govern 

Plaça de la Vila 1 - 08512 Sant Hipòlit de Voltregà - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938502626
Correu electrònic: st.hipolit@diba.cat
Lloc web: www.santhipolitdevoltrega.cat/
Darrera actualització: 23.12.2019 | 10:47