ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11: Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública

Darrera actualització: 16.01.2018 | 11:21