Selecció d'un/a operari/ària de suport a la brigada municipal

Per Decret d'aquesta Alcaldia de data 3 de juny de 2021 s'ha disposat aprovar les bases i la convocatòria del procés per la contractació d'un/a peó de suport a la Brigada Municipal, com a personal laboral temporal.

Les bases estan publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 15 de juny de 2021 (CVE 202110082548).

Les instàncies es presentaran en el termini màxim de deu dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC.

EL PROCEDIMENT ES DECLARA DESERT

 

Darrera actualització: 01.09.2021 | 10:11