Convocatòries de personal en curs

 • Selecció d'una persona jove en pràctiques, subvencionada pel servei d'ocupació de Catalunya

  CRITERIS REGULADORS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PERSONA JOVE EN PRÀCTIQUES, SUBVENCIONADA PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (NÚM. DE REFERÈNCIA: SOC048/21/000713), AMB UNA DURADA DE 6 MESOS I AL 100% DE LA JORNADA.

  1.- OBJECTE:

  Són objecte d’aquestes bases la selecció d’una persona jove en pràctiques, subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC048/21/000713), dins del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC – JENP) amb una durada de 6 mesos al 100% de la jornada.

   

  > Consulta el tauler d'anuncis

 • Selecció d'un/a operari/ària de suport a la brigada municipal

  Per Decret d'aquesta Alcaldia de data 3 de juny de 2021 s'ha disposat aprovar les bases i la convocatòria del procés per la contractació d'un/a peó de suport a la Brigada Municipal, com a personal laboral temporal.

  Les bases estan publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 15 de juny de 2021 (CVE 202110082548).

  Les instàncies es presentaran en el termini màxim de deu dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC.

Darrera actualització: 31.08.2021 | 10:16
Darrera actualització: 31.08.2021 | 10:16