Convocatòries de personal


Les convocatòries de pesonal es publiquen al tauler d'anuncis físic i electrònic de l'ajuntament. 

Els expedients d'admesos i exclosos així com el resultats dels processos de selecció, es troben en aquesta mateixa pàgina. 

També es pot consultar l'acord mixt de les condicions de treball per als empleats públics de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà per al període 17/11/2016 al 31/12/2018