ANUNCI Acta del tribunal del procés de selecció d'un/a conserge

Divendres, 23 de de setembre de 2022 a les 11:00

Fase tancada

Acta del tribunal del procés de selecció d'un/a conserge, com a funcionari/ària interí/ina

 

La convocatòria d’aquest procés selectiu i les bases específiques s’han publicat íntegrament
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 8 de juliol de 2022 (CVE-Núm. de
registre 202210102290) i, en extracte, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
8710, de 17 de juliol de 2022 (CVE-DOGC-A-22189019-2022).

 

- Aprovada la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es i d’exempts
de realitzar l’exercici de coneixements de llengua catalana per participar en el procés per la
contractació d’un/a d’un/a conserge de l‘escola Voltregà, amb caràcter de funcionari/ària
interí/ina, mitjançant concurs-oposició

 

-Us informem que el següent document:

Títol: ANUNCI sobre convocatòria de selecció d'un/a conserge com a funcionari/ària interí/ina.
Codi EADOP: 22.189.019
Organisme: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
S'ha publicat en el DOGC 8710 de data 15/07/2022
Podeu accedir-hi clicant l'enllaç

Darrera actualització: 23.09.2022 | 11:38