Preinscripcions i matrícula curs 2015-2016

Termini per presentar la sol·licitud de preinscripció: del 10 al 17 de març de 2015, ambdós inclosos
. Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24h del 16 de març de 2015.

Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional:
27 de març de 2015.
Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds:
7 d'abril de 2015 a les 11 h, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 12 hores.

Termini per presentar reclamacions: del 7 al 9 d'abril de 2015

Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 14 d'abril de 2015.

Publicació de l'oferta final: 5 de maig de 2015.

Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 12 de maig de 2015

Períodes de matrícula :

Segon cicle d'educació infantil, educació primària i primer curs d'ESO:

del 8 al 12 de juny de 2015, ambdós inclosos.

Segon, tercer i quart curs d'ESO: del 25 al 30 de juny de 2015, ambdós inclosos.

Els alumnes pendents de l'avaluació de setembre, del 25 al 30 de juny de 2015, han de confirmar plaça assignada

Matrícula extraordinària: del 8 al 10 de setembre de 2015, ambdós inclosos.

Els centres integrats amb ensenyaments artístics de música i dansa poden adaptar aquest calendari a la realització de la valoració de les aptituds artístiques dels alumnes que ho sol·liciten.
En tot cas, han de respectar el període de presentació de sol·licituds i han de fer públic al tauler d'anuncis,
abans del dia 6 de març de 2015, el seu calendari d'actuacions.

Darrera actualització: 24.08.2015 | 08:52
Darrera actualització: 24.08.2015 | 08:52