Declaració de béns i activitats càrrecs electes

En compliment de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publica la declaració d'interessos, béns i activitats en ocasió de la presa de posessió dels càrrecs electes, en data juliol de 2015.

Tanmateix, amb caràcter anual es signa un certificat unipersonal, en el qual es reafirma sobre la declaració presentada en moriu de la pressa de posessió o s'afegeixen possibles canvis que hi hagin pogut ocórrer, el qual també es publica en aquest apartat. 

 

Actualització dades sobre béns i activitats càrrecs electes - Any 2017

Amb l’objectiu de mantenir actualitzada la situació pel que fa als béns i activitats dels càrrecs electes i en compliment de la Llei 19/2014, aquest any 2017 s’ha emès un certificat en el qual els regidors i regidores comuniquen que no s’han modificat les circumstàncies informades en el seu moment a la declaració de causes de possible incompatibilitat d’activitats i en la declaració de béns patrimonials i de la participació en societats.

A dia d'avui aquest certificat ha estat signat per:

  • Xavier Vilamala Bastarras
  • Hipòlit Serra Rodríguez
  • Irene Suñé Casas
  • Maribel Jiménez Gómez
  • Josep Mª Raurell Pradell
  • Salvador Pujol González
  • Sergi Cirera Burgaya

A la columna lateral es pot consultar i descarregar el document anomenat "Certificat estat de dades del registre d'interessos - Any 2017"   signat per a complir amb aquest objectiu. 

Darrera actualització: 30.06.2017 | 11:05
Darrera actualització: 30.06.2017 | 11:05