PLA DE BARRIS | Barri del Mallol

Divendres, 14 de setembre de 2018 a les 09:00

La urbanització dels carrers del barri del Mallol i la reforma i rehabilitació de la casa del Mallol són les noves obres iniciades per a la reforma integral del barri.

Des del 16 de juliol passat s’han iniciat les obres d’urbanització dels carrers Hospital, Sant Martí, Sants Màrtirs i Mallol inclosos dintre del pla integral de millora de barris.  Les obres han realitzat les conduccions provisionals de subministrament d’aigua, s’han realitzat cates i replanteig de les instal·lacions, i han començat les rases del carrer Sant Martí, Sants Màrtirs i Hospital. L’actuació preveu actuar simultàniament en diversos carrers per garantir la seva finalització prevista a finals de desembre de 2018. Aquestes obres no comprenen la urbanització de la plaça de l’edifici del Mallol i del carrer Tramuntana. 

            Carrer Sant Martí de Sant Hipòlit de Voltregà

Des del 20 d’agost passat s’han iniciat les obres de reforma i rehabilitació de l’edifici del Mallol. Aquesta intervenció correspon a les fases 3, 4 i 5 del projecte d’execució que contemplen la finalització de l’edifici perquè pugui entrar en ús i la instal·lació de la caldera de biomassa de l’edifici al pati posterior. Es preveu la finalització a finals de desembre de 2018.

Aquestes intervencions estan subvencionades per la Generalitat de Catalunya.

Darrera actualització: 14.09.2018 | 09:51