Els nous autònoms de municipis inferiors a 5.000 habitants pagaran la tarifa plana durant 2 anys

Dijous, 13 de setembre de 2018 a les 00:00

Els nous autònoms de municipis amb menys de 5.000 habitants podran beneficiar-se del pagament de la tarifa plana de 50 euros durant 24 mesos. 

Podran beneficiar-se de la tarifa plana els treballadors per compte propi que es donin d'alta inicial i no hagin estat en situació d'alta en els dos últims anys.

Aquesta norma, que va entrar en vigor l'1 d'agost, beneficiarà els treballadors per compte propi que s'hagin donat d'alta després d'aquesta data.

Els pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2018 recollien aquesta modificació de la tarifa plana per la qual s'amplia la bonificació a dos anys per als beneficiaris que iniciïn una activitat en municipis de menys de 5.000 habitants.

Segons el president d'ATA (Associació de Treballadors Autònoms), Lorenzo Amor, aquest ajut fomentarà el relleu generacional i ajudarà a pal·liar la despoblació de les zones rurals.

En l'actualitat, un de cada cinc autònoms que es dóna d'alta ho fa en l'àmbit rural. "Hi ha molts sectors que estan patint en els últims anys en l'àmbit rural com és el comerç i amb aquesta mesura esperem que remunti i es produeixin menys tancaments i més relleus", ha ressaltat Amor.

En concret, es podran beneficiar de la tarifa plana dels treballadors per compte propi que causin alta inicial i que no haguessin estat en situació d'alta en els dos últims anys.

Els beneficiaris d'aquesta mesura comptaran amb els mateixos incentius tant en el primer any com en el següent. Així, per beneficiar d'aquesta mesura, els autònoms hauran d'estar empadronats en un municipi de menys de 5.000 habitants.

A més, hauran d'estar donats d'alta en el cens d'obligats tributaris de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o de les hisendes forals, corresponent el lloc de desenvolupament de l'activitat declarada a un municipi el padró sigui inferior a 5.000 habitants.

També serà obligatori mantenir l'alta en l'activitat autònoma o per compte propi en el municipi en els dos anys següents a l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i romandre empadronat en el mateix municipi en els quatre anys següents a aquesta alta.

Darrera actualització: 13.09.2018 | 14:45